toekomst
home
geschiedenis molens in Schagen
bouwplan
stand van zaken
molen in het nieuws
contact

De Snevertmolen

De Snevertmolen was één van de Schager poldermolens en stond aan De Snevert ten oosten van Schagen. De molen werd gesloopt in ca. 1924. De oorspronkelijke Snevertmolen was niet bewoond, de molenaar woonde in een kleine woning naast de molen. De oude molenaarswoning is tot enkele jaren geleden bewoond gebleven, maar door de tijd zwaar vervallen geraakt. In 2006 is de woning gesloopt en werd een nieuwe woning teruggebouwd.

Op een gegeven moment ontstond het idee om de Snevertmolen terug te bouwen. Hierbij stond alleen vast dat het geheel zoveel mogelijk in overeenstemming met de oorspronkelijke situatie moest zijn.

Uit dat voornemen volgde direct een knelpunt, want waar de molen ooit stond, staat nu een huis. Daarbij is de Snevert inmiddels van een landweggetje veranderd in een doorgaande weg. Met de huidige verkeersintensiteit is het geen optie om de molen zo dicht langs de weg te bouwen als het vroeger stond. De wieken zouden dan boven de weg draaien. Als alternatief is voor de molen is een iets ruimer terrein op korte afstand van de oorspronkelijke locatie gevonden.

Net als zijn voorganger zal de molen een 8-kante binnenkruier zijn met een wiekdiameter van circa 26 meter.

Doelstelling is om de molen niet slechts als historisch beeld in het landschap terug te plaatsen maar een volledige cultuurhistorische verwijzing te laten zijn, ofwel maalvaardig uit te voeren. Vlakbij de molen is een modern gemaal gesitueerd. Toch bestaat de wens om de nieuwe molen in te zetten als aanvulling op de bestaande waterhuishouding. Aan de realisatie van die mogelijkheden wordt hard gewerkt.

Om de bouw van de molen te kunnen realiseren zijn slechts de beeld- en waterfunctie onvoldoende. Aanvullingen door toerisme en/of recreatie zouden kunnen bijdragen, maar zijn eveneens te beperkt. Voor de bouw en vervolgens het onderhoud is een stabiele kostendrager benodigd en daarvoor is bewoning het meest geschikt. In het bouwplan is de ruimte die om het mechaniek overblijft dan ook ingedeeld als woning. Ook geeft bewoning meer bescherming aan de molen en het erf.

toekomst

De toekomstige molen aan De Snevert, Schagen